http://kasin.packetlove.com/
Update 23 พ.ค.56
"ดูกร ผู้นิรทุกข์ เรากล่าวว่า ตัณหา นั้นแหละ เป็นบ่อเกิดแห่งชาติภพ"
ศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จากพระอภิธรรมปิฎก ในเรื่อง การปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสนากรรมฐาน ภพภูมิ ผลแห่งกรรม (นรก สวรรค์มีจริง)  
ธรรมะพุทธองค์ http://kasin.packetlove.com

(สนับสนุนพื้นที่เว็บไซต์โดยคุณกอล์ฟ เว็บมาสเตอร์ www.packetlove.com)
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
Click Here to get Free Counter

 

 

 
อุบาสิกา พิมพา  ทองเกลา 
(อาจารย์สอนพระอภิธรรม)
สวรรค์ภูมิ
มนุษย์ภูมิ
นรกภูมิ
สอนพระอภิธรรมปิฎก
พระมหากษัตริย์...ยอดกตัญญู
   ในหลวงของเรา...กษัตริย์ยอดกตัญญู และ แบบไฟล์ PDF มีรูปภาพสวยงามประกอบ จากกรมประชาสัมพันธ์
ส่วนตัว webmaster ครับ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  - โทรศัพท์ติดต่ออาจารย์คุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา โทร. 02-457-0958
(ติดต่อหลังเวลา 21.00 น.) นะครับ ตอนกลางวันท่านจะแนะแนวพระกรรมฐานที่
ศาลาไม้ของวัดกำแพง ครับ

----------------------------      
   - อุปกรณ์ที่ควรเตรียมปฏิบัติธรรมต่างจังหวัด (Update เมื่อ 29/3/51)
  

 ขอแก้ไข ชื่อเดิมของอาจารย์คุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา
    ที่ถูกต้องคือ ชื่อเดิม ชื่อ "เฟื่องทอง" นามสกุล "ทองเกลา"
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
ขอแจ้งกำหนดเวลาปฏิบัติพระกรรมฐานที่กุฏิฯ (ใหม่) เริ่มตั้งแต่เวลา
10.00 - 20.30.00 น. เนื่องจากศิษย์ต้องการให้ท่านมีเวลาพักมากขึ้นครับ
   แต่งกายปกติ โปรดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระก่อนปฏิบัติ

  


แจ้งข่าว


 
CD ธรรมปฏิบัติ สมถกรรมฐาน แนว กสิณ 

 

    

 
เผยแพร่หนังสือธรรมะ
 

 
แก้ไขคำผิดในนิตยสาร แรงบุญแรงกรรม ฉบับที่ 73
  แก้ไขคำผิด ในนิตยสาร แรงบุญแรงกรรม ฉบับที่ 73
หน้า 21 (รูปภาพเนื้อความ ภาพที่ 3)
แก้ไขคำผิด      "ฌานของอุบาสิกาพิมพา เกิดดีกว่าเพื่อนในกลุ่ม” เป็น
คำที่ถูกต้องคือ   "ญาณของอุบาสิกาพิมพา เกิดดีกว่าเพื่อนในกลุ่ม"

สร้างกุศล

 

คุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา
แจกจ่ายสิ่งของให้กับผู้ต้องการ
ณ ต่างจังหวัด

 

เผยแผ่ธรรม
งานวันอาสาฬหบูชา ปี 2549 ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร เต็นท์ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน
ฟังเสียงของผู้ปฏิบัติสมถกรรมฐาน แนว กสิณ ขณะไปสู่ภูมิ นรก สวรรค ์
(จะนำไฟล์เสียงมาเผยแพร่เร็ว ๆ นี้ครับ...)
เสียงของผู้ปฏิบัติ
บรรยายธรรมะความรู้พระอภิธรรมปิฎก
1. แนะแนวพระกรรมฐาน
2. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 1
3. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 2
4. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 3
5. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 4
6. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 5
7. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 6
8. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 7
9. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 8
10. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 9
11. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 10
12. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 10
13. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 10
14. เสียงสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ ตอนที่ 10
ฟังเสียงคุณแม่ชีพิมพา ทองเกลา
1. สอนพระอภิธรรม ตอนที่ 1
2. สอนพระอภิธรรม ตอนที่ 2
3. สอนพระอภิธรรม ตอนที่ 3
4. สอนพระอภิธรรม ตอนที่ 4
5. สอนพระอภิธรรม ตอนที่ 5
6. สอนพระอภิธรรม ตอนที่ 6
 
รูปผู้ปฏิบัติพระกรรมฐาน
   ชาวอเมริกัน (Mr.David)  ผู้นี้นับถือศาสนาพุทธ  จบการศึกษาด้านกายภาพบำบัด จากสหรัฐอเมริกา
 เรียนภาษาไทยตั้่งแต่อายุ 13 ปี (พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ได้)
เข้ามาเรียนแพทย์แผนโบราณ ที่วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
สนใจปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่กุฏิฝึกกรรมฐานประชาชื่น สามารถไปสู่สวรรค์ และ นรก ได้ในวันแรก
     
รูปผู้ปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่กุฏิฝึกกรรมฐานประชาชื่น
วัดกำแพงบางจาก
ผู้ปฏิบัติ ขณะไปสู่ภพภูมิ และพบกับญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว
รูปภาพผู้ปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่ ภาคใต้


           

ขอขอบคุณ
          ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมทุกท่าน ที่มีจิตกุศลร่วมสร้างบุญครั้งนี้ เพื่อเผยแผ่พระศาสนา
ใ้ห้เจริญรุ่งเรือง และช่วยประกาศธรรมะของพระพุทธองค์ให้ผู้อื่นได้รับรู้ นำธรรมะของพระพุทธองค์ไปยึดถือ
ครองใจ ปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีงาม นำพาตนไปสู่ภูมิอันเป็นสุข ...
                                                                                "พงศ์วุธ"    7/11/49
email   cpongwuth@yahoo.com